Ochrana osobních dat

Bezpečnost Vašich dat na internetu je pro nás velmi důležitá a věnujeme jí maximální pozornost. Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme některá Vaše data znát. K informacím obsahujícím Vaše data mají přístup pouze oprávněné osoby.

Souhlas se zpracováním osobních dat
Stanete-li se zákazníkem tohoto internetového obchodu, dáváte již při registrací souhlas s tím, že data o Vás a Vašich nákupech budou shromažďována a používána. S těmito daty bude zacházeno dle zákonem stanovených postupů a norem.

Údaje o Vaší činnosti na e-shopu
Údaje o Vašich nákupech v tomto internetovém obchodě budou shromažďovány. Je to nutné kvůli zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a v neposlední řadě i pro Vaši kontrolu. Informace o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Vymazání osobních dat
V případě, že chcete, aby Vaše osobní data byla z naší databáze zcela odstraněna, zašlete prosím žádost o vymazání osobních dat na adresu dualis@dualis.cz . Vaše osobní data budou ihned z naší databáze odstraněna. V případě dalších nákupů budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet.

Využití Vašich dat mimo tento internetový obchod
Vaše registrační data mohou být využita naší firmou pouze pro vnitřní potřebu společnosti. Tedy ke tvorbě statistik apod.

Poskytování dat třetím osobám
Vaše data, která uvádíte, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo VMS VISION s.r.o., provozovatele tohoto internetového obchodu. S výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky, společnosti vydávající platební karty apod. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.
VMS VISION s.r.o. poskytuje důvěryhodným třetím stranám a veřejnosti pouze souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu. Tyto statistiky však neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky.

Zasílání informací – nabídkové e-maily
Pro naše zákazníky připravujeme pravidelně e-mailovou nabídku těch nejzajímavějších a nejvýhodnějších nákupů z našeho obchodu. Tyto informativní e-maily Vám, našim zákazníkům, přinášejí vždy aktuální informace, včas upozorňují na slevy, reklamní akce, soutěže, apod.
Podle novely zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, z roku 2006, je možné zasílat obchodní sdělení zákazníkům i bez jejich předchozího souhlasu, za podmínky, že zákazník využití podrobností elektronického kontaktu pro zasílání těchto obchodních sdělení původně neodmítl.